Κεντρικά γραφεία Tribe-Grey

Χρήστης: Tribe – Grey
Περιγραφή: Αναδιαμόρφωση ισογείου χώρου με πατάρι, σε χώρο γραφείων για την εταιρεία Tribe-Grey
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 280
Επιφάνεια: 700 τ.μ.
Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2013- Ιανουάριος 2014

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.Αποδοχή