Share

H Εταιρεία

H Εταιρεία

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η VITAEL A.E. συστάθηκε το 2009 με κύριες δραστηριότητες την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων (construction contracts), καθώς και την Διοίκηση Έργων (Design & Construction Management).

Επίσης, πεδία δραστηριοποίσης αποτελούν η Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Development), καθώς και η Διαχείριση Ακινήτων (Property Management), μέσω της εταιρίας μας Vita Estate Development

ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος μας συνοψίζεται στον συντονισμό των ενεργειών μας για την μεγιστοποίηση της παρεχόμενης αξίας προς τους πελάτες, το προσωπικό και τους μετόχους μας, μέσα από δράσεις με θετικό πρόσημο για την κοινωνία και το περιβάλλον.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η VITAEL AE αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, οργάνωση και παράδοση με το κλειδί στο χέρι νέων ακινήτων, υποδομών και συνθέτων αναπτύξεων γενικότερα, με έμφαση στην εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών και Οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Στην παρούσα συγκυρία, στα πλαίσια εξυπηρετήσεως της αυξανόμενης ζήτησης από την αγορά, προσφέρει ειδικότερα Υπηρεσίες κατασκευών και διαμόρφωσης χώρων (fit-out works), nαπό τον σχεδιασμό μέχρι την οριστική αποπεράτωση και παράδοση του χώρου.

Η VITAEL προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και ευέλικτες λύσεις ανακατασκευής, ανακαίνισης και τροποποίησης κτιρίων, γραφείων, ξενοδοχείων, καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (fit-out works), αναλαμβάνοντας την παράδοση σύνθετων και ταχείας
υλοποίησης έργων.

Η VITAEL έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία έργα ανακατασκευών με ιδιαίτερα πιεστικά χρονοδιαγράμματα και υψηλές απαιτήσεις, με τελικούς χρήστες γνωστές πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες καθώς και οργανισμούς.

Η VITAEL  έχοντας ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία ανάλογα έργα, υποστηρίζει επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τη διαδικασία της περιβαλλοντικής συνείδησης. Τους παρέχει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση και εμπειρία που απαιτείται για την απόκτηση της LEED πιστοποίησης.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ VITAEL:

 •  Υλοποίηση σύνθετων και χρονικά απαιτητικών έργων.
 •  Ειδικευμένες ομάδες έργου από αρχιτέκτονες, QS, μηχανικούς, Project Managers, τεχνικούς ασφαλείας κ.ά.
 • Υπευθυνότητα, ποιότητα, συνέπεια, ταχύτητα, ευελιξία.
 • Ανταγωνιστικό κόστος υλοποίησης.
 • Πρόβλεψη από την φάση του σχεδιασμού για μακρά βιωσιμότητα των έργων και χαμηλό κόστος συντήρησης.
 • Διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, μέσω διαδικασιών ποιότητας, τις οποίες διαχειρίζεται η έμπειρη ομάδα
  management και υλοποιεί η ικανή ομάδα μηχανικών της εταιρίας.
quality health

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η VITAEL Α.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τους πελάτες της, τους εργαζόμενους της και το περιβάλλον, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, όσον αφορά τη ποιότητα, την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, η VITAEL είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητο φορέα για το σύνολο των λειτουργιών της, κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

 • Παρέχει στους εργαζόμενους της όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.
 • Παρέχει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη υγείας στους εργαζόμενους της.
 • Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της σε θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Η εταιρία εναρμονίζεται απόλυτα με τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αξιολογεί και ελαχιστοποιεί τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο περιβάλλον.
 • Διασφαλίζει συνεχή βελτίωση μέσω διαδικασιών ποιότητας.

(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ , ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ «VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Παρέχουμε πακέτο ιδιωτικής ασφάλισης στο προσωπικό μας.
Παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώση, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση τους.
Υποστηρίζουμε και διαρκώς βελτιώνουμε το εργασιακό μας περιβάλλον, με σκοπό το προσωπικό μας να αισθάνεται ασφαλές και δημιουργικό.

Η VITAEL αποτελείται από τις παρακάτω ομάδες:

 • Αρχιτέκτονες
 • Πολιτικοί μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Εμπορικό τμήμα
 • Τμήμα Διοίκησης
 • Νομικό τμήμα
 • Τμήμα Προμηθειών
 • Τμήμα Ποιότητας

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μεταξύ των χρηστών των ακινήτων που η Εταιρία έχει κατασκευάσει πρόσφατα συγκαταλέγονται:

Ξενοδοχεία/ Διαγνωστικά κέντρα/ Πρεσβείες/ Καταστήματα/ Τράπεζες/ Ασφαλιστικές Εταιρίες/ Ναυτιλιακές Εταιρίες/ Διαφημιστικές Εταιρίες/ Εταιρίες Πληροφορικής/ Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων/ Εταιρίες Παροχής Ενέργειας/ Πάροχοι Τηλεπικοινωνιών/ Πολυκαταστήματα/ Ελληνικές και Πολυεθνικές Εταιρίες/ Δημόσιοι φορείς